Dobór personalny

 • Rekrutacja jest pierwszym i podstawowym etapem zatrudnienia pracownika, którego punktem wyjścia jest analiza potrzeb i braków kadrowych w organizacji. Zdajemy sobie sprawę, że prawidłowo przeprowadzona rekrutacja i selekcja personelu są istotne dla zdobycia przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. 
 • Usługa doboru personalnego oferowana Naszym Klientom pomaga szybko i skutecznie pokonywać trudności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Nasi rekruterzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży pozyskiwania personelu, szeroką wiedzę na ten temat, jak też udokumentowane sukcesy w obszarze naszej działalności.

Praca czasowa

 • Leasing pracowników - wynajmujemy personel na kilka miesięcy, tygodni czy dni- na tyle, na ile potrzebujesz. Dzięki temu zapewniamy ciągłość pracy nawet w tych sektorach, które charakteryzuje duża dynamika zmian i wahań na rynku pracy.
 • Dzięki możliwości zatrudnienia personelu czasowego, nie ponosisz kosztów i nie angażujesz się bezpośrednio w proces naboru i rekrutacji pracowników- możesz skupić się na najważniejszych kwestiach dotyczących podstawowej działalności Twojej Firmy.
 •  Coraz częściej konieczność zatrudnienia pracowników tymczasowych może być także spowodowana nieoczekiwanymi lub czasowymi wymaganiami, takimi jak projekty specjalne, sezonowe czy niedobory pracowników. THR szybko dostarczy Twojej firmie nowy wykwalifikowany personel.

Payroll

 • Przejmujemy odpowiedzialność za prowadzenie całej lub częściowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu stałego.
 • Odciążamy organizację od wielu obowiązków z tym związanych, także zmniejszeniu ulegają koszty administracyjne.

Outsourcing

 • Przejmujemy całość lub część procesów jakie składają się na funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa i zobowiązujemy się do utrzymania ciągłości tych procesów oraz właściwej ich realizacji.
 •  Zapewniamy nie tylko personel potrzebny do obsługi najprostszych procesów, ale też specjalistów oraz kadrę zarządzającą, która nadzoruje poprawność realizacji zlecenia.

Wymiana transgraniczna pracowników z Ukrainy

 • Wymiana transgraniczna pracowników stała się  idealnym sposobem na uzupełnienie niedoborów kadrowych, zaspokojenie zapotrzebowania na pracowników sezonowych oraz optymalizację kosztów zatrudnienia.
 • Załatwiamy wszystkie formalności związane z legalizacją pobytu i pracy w Polsce ukraińskich pracowników.
 • Jesteśmy formalnym pracodawcą, rozliczamy podatek dochodowy i ZUS- tym samym redukujemy Twoje koszty obsługi kadrowo-księgowej.

Doradztwo personalne

 • Doradzimy i wesprzemy merytorycznie Twój biznes w zakresie zmian ustawodawczych oraz przepisów prawa pracy.
 • Specjalizujemy się w dziedzinie budowania złożonych systemów motywacyjnych i lojalnościowych wewnątrz organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Zobacz co możemy zrobić dla Twojego biznesu